Servicii de finantare si consultanta in cadrul proiectelor

   Identificarea si monitorizarea oportunitatilor de finantare si consultanta.

 • Identificarea programelor de finantare specifice atat de la Uniunea Europeana, bugetul de stat, cat si alti finantatori publici si privati.
 • Identificarea oportunitatilor de finantare din cadrul fiecarui program, in concordanta cu specificul activitatii solicitantului.
 • Monitorizarea oportunitatilor de finantare active in vederea elaborarii proiectelor, in functie de nevoia si prioritatile solicitantului.

Finantare si Consultanta

 • Elaborarea cererii de finantare aferenta programului.
 • Elaborarea planului de afaceri si a planului de marketing.
 • Elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate.
 • Elaborarea memoriilor justificative.
 • Pregatirea documentatiei specifice.
 • Intocmirea analizelor cost-beneficiu, analizelor de risc, a proiectiilor financiare si bugetului proiectului.
 • Intocmirea si completarea declaratiilor precum si a anexelor specifice ghidului solicitantului.
finantare si consultanta
 • Intocmirea documentatiilor specifice cererilor de rambursare.
 • Intocmirea dosarelor si derularea procedurilor de achizitii pentru beneficiari, conform legislatiei specifice.
 • Intocmirea dosarelor pentru  banca, in cazul in care se face implemantarea cu ajutorul unui credit punte.
 • Intocmirea rapoartelor de progres, rapoartelor finale, comunicarea cu autoritatea de management, organismele regionale si alte institutii in vederea implementarii corespunzatoare a proiectului.

Implementare

Servicii Conexe

 • Consultanţa pentru participarea la licitaţii: identificarea licitaţiilor la care operatorul economic se califica, coordonare şi asistenţa la intocmirea documentaţiei, intocmirea efectiva a documentaţiei de licitaţie, inclusiv ofertele tehnice şi financiare.
 • Elaborarea de Strategii pentru dezvoltare durabila a unor comunitati, orase, regiuni de dezvoltare, etc.
 • Management de proiect.